Добре дошли в нашия магазин!

Валута

Категории

ОТКАЗ ОТ СТОКА

 

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в седемдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Потребителят предварително писмено да информира NALBISHOP, на следният имейл адрес: nalbishop@nalbishop.com, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице.

3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена.

4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на NALBISHOP, рискът от случайното загубване или повредждане се носи изцяло от потребителя.

В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, NALBISHOP се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от 10 (десет) работни дни от връщането на стоката.